Cennik

Wynajęcie domku na jedną dobę to koszt 250 zł za domek.
W przypadku posiadania zwierzaka dopłata 10 zł za dobę.

W okresie wakacyjnym ( lipiec – sierpień) minimalny okres wynajmu to 5 dób.
Poza okresem wakacyjnym minimalna ilość wynajmu to 2 doby.

Regulamin wynajęcia

 1. Goście przebywający na terenie domków letniskowych, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby które są przyjmowane przez właściciela. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Doba pobytu trwa od godz. 13:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Można przyjechać w innych godzinach, za wcześniejszym ustaleniem z właścicielem.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na teren domków letniskowych (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).
 5. Przedłużenie pobytu w domku o ponad godzinę po godz.10:00 – bez zgody właściciela, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 30% ceny za ostatnia dobę.
 6. Obowiązuje kaucja w wysokości 300 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 7. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez właściciela. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, (10 – 15 minut) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie, telefonicznie.
 8. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku. W przypadku stwierdzenia różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 9. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za naprawę/wymianę zostanie naliczona wg właściciela lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 10. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 11. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o zgłaszanie właścicielowi przed zakończeniem doby hotelowej.
 12. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych, właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 13. Przebywanie psów na terenie całego domków letniskowych dozwolone jest tylko w kagańcu i na smyczy jeżeli na terenie działki znajdują się inni Goście. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom, oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.
 14. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody przy domku.
 15. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela
 16. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 17. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny)
 18. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 19. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 20. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać właścicielowi tel. kom. 606 969 429 lub 608 326 575
 21. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace właściciela) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 1. Wejście na teren domków letniskowych jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie domków.

  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019r.